Voor wie is de verhoogde tegemoetkoming?

De verhoogde tegemoetkoming is weggelegd voor mensen met een leefloon en voor mensen met een inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Verder ook voor mensen met een handicap die genieten van een integratietegemoetkoming, een inkomensvervangende tegemoetkoming of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. En voor mensen die een toeslag krijgen voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66% ongeschiktheid of 4 punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.

Daarnaast komen sinds 2007 ook mensen met een beperkt inkomen in aanmerking. Dit jaar wordt daarbij gekeken naar het inkomen van 2022. Wie een belastbaar gezinsinkomen heeft dat lager is dan 23.304 € plus 4.315 € per extra persoon in het huishouden heeft eveneens recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Meer info kan je vinden op www.stabroek.be/verhoogde-tegemoetkoming-gezondheidszorgen

Webdesign: Guy Vanderstraeten © 2014